Allt längre ambulanstransporter problem för SOS

Ambulanstransporterna i länet blir allt längre till följd av svåra överbeläggningsproblem vid Sundsvall Sjukhus då patienser från Sundsvall och Timrå körs till Sollefteå en transportsträcka på ca 160 kilometer enkel resavilket medfört att SOS fått problem i form av för få ambulanser, vilket kan ställa till det väldigt vid svåra olyckor.Allt detta var dock väl känt när man lade ned Härnösands sjukhus och nu tycks göra samma dumhet i Sollefteåmed ännu större problem för SOS  med allt längre trasportsträckor och  transporttider.Men vill man som medborgare visa sin avsky mot Landstingets nedrustning i vården finns ett allternativ i form av ett upprop som heter stoppa nedrusningen i vården, för det är precis vad som måste till för att komma till rättamed rådande kaos http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_vardenVi måste som medborgare säga i från Landstingets ständiga nedrustning och då är detta ett av många sätt

 

Andreas Menzel