Landstingets Eva Back Beklagar Ambulanssjukvårdens utveckling ?

Eva Back Landstinget Västernorrland ´säger sig beklaga ambulanssjukvårdens utgång, en beklagan som vi nog till mans ställer oss tveksamma till med tanke på

hur Landstinget sköter vården i Västernorrland ,Och i dag har hon mage att gå ut och förneka att Sollefteå Sjukhus skulle vara i fara. Och vad gör då Elisabeth Strömqvist i egenskap av Landstingsråd,. Ingenting Nej Rädda sjukvården i Västernorrland Rädda Ambulanssjukvården Stoppa nerrustningen i vården och Lägg ned Landstinget Man frågar sig om Elisabeth Strömqvist och andra i Landstinget har abdikerat

http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden. Jag kräver att alla i Landstinget omgående skriver på uppropet stoppa nedrustningen i vården ,

 

Andreas Menzel