Ambulanstransport kan kosta 150 kronor

Åter kommer Landstinget och tyvärr ambulanssjukvården i Västernorrland med förslag som slår mycket hårt på de svaga och ekonomiskt mest utsatt. Förslaget går ut på att en svårt sjuk eller skadad människa som kanske inte ens är vid medvetande skall betala 150 kronor för att få ambulanstransport, man måste ta sig för pannan och fråga om vi lever i 2000-talet eller om vi är i början av 1900-talet där sådant kanske kunde förekomma, som jag och säkert många med mig förstår så är detta koruppta förslag ett sätt att försöka täppa till de svarta hålen i såväl ambulanssjukvårdens som i Landstingets som vi alla väl känner till urusla ekonomi, men nog måste det finnas andra och bättre förslag på att lösa ekonomiska problem. Ett av de kanske bästa men kanske även ett av de mest kontroversiella förslagen ör att avveckla kolossen på lerfötter Landstinget och därmed frigöra ekonomiska resurser till vården, ett förslag som ogillas av Landstinget men rycker allt närmare ju mera dumheter Landstinget ställer till med. Och ännu en gång frågar jag  när Landstinget skall presentera en konsekvensbeskrivning och kostnadsanalys för alla neddragningarna inom vården. Jag kräver omgående svar från Per Walberg när ni skall satsa på eran uppgift vården, inklusive ambulanssjukvården, för att inte äventyra medborgarnas säkerhet vid svåra sjukdomsfall och olyckor.