Antalet fallskärmar i Landstinget ökar

Antalet fallskärmar i Landstinget ökar, vilket dränerar tillgången på resurser i vården, vilket drabbar oss som skattebetalare och medborgare,. Nej Landstingets fallskärmar uppgår till mångmiljonbelopp som omgående skall omfördelas där det mest och bäst behövs, alltså till att återställa ordningen i vården, öka antalet platser i slutenvården, för vi vet ju att all nedrustning i vården gjorts och alltjämt görs utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser 2 begrepp som är totalt okända i Landstingvärden, och som drabbar oss som patienter och medborgare, vi fick vid valet för drygt fyra år sedan en ny Landstingsmajoritet med moderaterna i spetsen, dessa hade dock lika lite förstånd och förmåga att återställa kaoset i vården som den tidigare och numera återkomna Socialdemokratiska Landstingsmajoriteten med Elisabet Strömqvist i spetsen som bara fortsätter att förvärra kaoset i vården, så att patienter tvingas ligga i korridorer och i andra för vård ej avsedda utrymmen, . Nej Landstingets tid är förbi en sjukvårdsorganisation måste till för att inte totalhaverera vården i Sverige och Västernorrland, frys inne fallskärmarna och överför omgående dessa pengar till vården som blöder med en personal som är beundransvärda, vilket absolut inte kan sägas om Landstingsledningen i Västernorrland, som är totalt inkompetenta och aldrig tar till sig ett uns av medborgarnas åsikter, för om så vore fallet skulle inte nuvarande förakt mot Landstinget existera ,

Antalet fallskärmar ökar i Landstinget