Är Landstinget rätt huvudman för sjukvården?

I Tidningen Sjukhusläkaren ställs frågan om Landstinget är rätt huvudman för sjukvården? Svaret är rakt och enkelt nej, de har i flera decenier misskött sin huvuduppogift vården genom att nedrusta vbården i Sverige , detta har i flera fall fått mycket allvarliga konsekvenser, blandannat beroende på allt för långa transportsträckor med mycket svårt sjuka patienter, även om ambuanserna i dag är rena rullande akutmottagningarna med i de allra flesta fallen mycket kompetent och erfarna ambulanssjukvårdare, men man kan ju ochså ställa sig frågan om ambulanssjukvården verkligen skall överta ett ökat läkaransvar, vilket blir konsekvensern a av Landstingets/Landstingens nedrustning i vården.

Vi vet ju vidare att nedrustningen i vården i vart fall i Västernorrland inte handlar om pengar utan om prestige från beslutsfattarhåll, man tror att ett Länssjukhus kan överta ansvaret av ett Universitetssjukhus, men så kan det ju knappast vara, utan ett bLänssjukhus är ett ÖLänssjukhus och ett Universitetssjukhusn är och skall förbli ett Universitetssjukhus, och man skall inte behöva drista sig till att komma exempelvis till Umeå om man vet vad en sjukdom eller skada beror på , vilket tyvärtr blivit lite av faallet med Länssjukhuset ui Sundsvall .

Våra beslutsfattare i Landstinget måste äntligen inse att tiden för Landstinget som huvudman för vården är förbio och det är dags att ge Staten eller privat vårdgivare i uppdrag att visa att man kan bättre,d etta för alla innvånares bästa och för Sveriges och Västernorrlands bästa .

https://www.sjukhuslakaren.se/debatt/ar-landstingen-ratt-huvudman-for-sjukvarden/?fbclid=IwAR0uCVhaAXHN74z0Hc9A_Q1avW4f4J575oONqo9SSUBsK6Yx0QiAGBMTCdM