Måste bo hemma efter att pesonlig assistans drogs in

https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/personliga-assistansen-drogs-in-m%C3%A5ste-bo-hemma-igen-11959677

Detta är intr klokt, och inte heller värdigt mot den assistansberättigade som blir av med sin assistans och till följd av detta måste flytta hem, vi säger att vårat samhäölle skall vara till för alla , men allt oftare får vi bevis på att detta inte stämmer med verkligheten, var finns det humana samhället som skall vara till för alla , och hur skulle de som beslutat i detta och beslutar i liknande ärenden vilja bli bemötta ? Knappast som denna vuxna kvinna.