Landstingets åtgärdslista kommer i Februari

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/besked-i-februari-atgardslista-for-sjukvarden-presenteras?fbclid=IwAR2rTYgCxniFmvIF2PZ9VKX-yQqgZO4tESlHu9sVrj72VUN67ipAAqorgxc

Hur vågar Glen Nordlund ta ordet ansvar i sin mund?
Landstinget har aldrig och kommer aldrig att ta ansvar, de nedrustar vården i raketfart och struntar i oss medborgare,patienter och skattebtalarae, dags att se till att slippa betala Landstingsskatt, för det mesta tycks ju gå till arvoden chefer,konmsultre ochpolitikre i Landstinget som inte tycks förstå vilket kaos de är med och stälöler till med .

Skall bli intressant att se om dety finns något sagt i åtgärdslistan om besparingar i Landstingstoppen

Landstingsrådet Glen Nordlund

 

Landstingets åtgärdslista pressenteras i Februari

Enligt Landstingsrådet Glen Nordlund komemr en åtärdslista att pressenteras i Februai hut och på vad man skall spara i vården för att komma till rätta med Landstingets ständigt urrusla ekonomi, som inneburit och allt jämt innebär stora nedrsutningar ik vården, men inte ett ljud nämns om någon åtgärdslista som innebär några neddskärningar i Landstingskansliet, tror man att man sitter i orubbat bo ? I så fall tror man nog rätt så fel, under en mängd av år har Landstinget slösat i toppen, något som ständigt drababr oss medborgare och skattebetalare, man lovar utveckling, en utveckling som i verkligheten innebär avveckling, och ständiugt sker dessa avvecklingar utan giltiga beslutsunderlag i form av Konsekjvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, dockument som enligt Sveriges Rikes lag är att betrakta som ofentlig handling och därmed skall hållas tillgängliga fört oss medborgare och skattebetalare.

Att vi sedan har ett ruttet rättssystem som enligt lag innebär att alla olagliga eller felaktiga beslut enligt lag kan överklagas av oss medborgare, men ett system som ochså inneböär att det i praktiken är omöjlihgt att få rätt mot felaktiga beslut spär bara på den fullt befogade kritiken mot kolossen på lerfötter Landstinget med en inkompetent och gförstånmdslös Landstingsledning och så har det altid varit och tycks för alltid förbloi. Nej Gott folk i Västernorrland Landstingets tid är förbi då de misskött och allt jämt missköter sin huvuduppgift vård4en, och i styället låter de begränsade ekonomiska ressurserna gå till Stafetter,Konsulter,chefer,direktörer och flörståndslösa politiker som sägs vara valda av oss medborgare och skattebetalare i Västernorrland förringar inte kritiken.

Landstingsrådet i Västernorrland Glenn Nordlund