Bankomater snart den ända vägen till kontanter

Dessa Mackaperer Bankomaterna är i dag det ända sättet att komma över kontanter, dock är detta ett mycket otryggt sätt att hantera kontanter, och det brådskar för bankerna i samarbete med Bnkomat AB att se till att man skapar säkerhetsavstånd, så att varje kund kan göra sina bankuttag så tryggt så möjliht, även om bankomaterna aldrig komme att kunna ersätta den trygghet man hade när man hämtade kontanterna på banken. För mångf ä’r detta även ett hinder, då det är svårft att se texten på skärmarna, och man har , så bakerna har gjort det lätt för sig ,men betydligt krpngligare för kunden, d.v.s om man inte är beredd att betala en massa avgifter för att få kontanter,kontanter som man får hämta som värdebrev på något utlämningsställe,man frågar sig vad har bankerna ehgentligen för uppgift sedan man slutade hantera kontanter? Även här gälelr et kända uttrycket Gör om gör rätt ta tillbaka kontanterna, då ett kontantlöst samhälle är att betrakta som diskriminering .Text och Bild A Andreas Menzel

Bankomaterna ända vägen till kontanter