Medborgarförslag Beslut i Samähllsnämnden i Härnösands Kommun

Samhällsnämnden hade vid sitt senaste sammanträde två medborgarförslag från undertecknad att behandla.
Det första gäller förbättrad belysning längs gång och Cykelvägen mellan Landstinget och Spiran.Detta bifölls och ingår i investeringsplanen för 2015.
Även det andra medborgarförslaget som gäller reglerna för tomgångskörning vid Härnösands Resecentrum bifölls i den meningen att förnyade samtal skall föras gällande reglerna om e1 minuts tomgångskörning vid Härnösands Resecentrum och i Härnösands Centrum
jag tror att alla som gott eller går längs aktuell vägsträcka ser fram emot en sådan investering och åtgärd vad gäller gång och cykelvägen.
Så det lönar sig att lämna in medborgarförslag på frågor som man som medborgare anser voltig ur en eller annan aspekt.