Landstingets nedrustning i vården har inget med ekonomi att göra

Bild tagen framför den stängda medicinska Rehabiliteringen i Härnösand

Märkligt att det blivit så tyst om den havererade vården i Västernorrland, och just nu tänker jag met på sossarnas och Vänsterns svek om utveckling av den medicinska Rehabiliteringen av unga människor som är ett minne blott i Västernorrland sedan Landstinget utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalyser slog sönder en av många viktiga verksamheter i den Västernorrlands sjukvården, och värre lär det bli när de slår sönder Sollefteå och Örnsköldsviks Akutsjukhus som är Landstingets nästa och sista måltavlor, för sedan gäller bara bort med Landstinget, vilket skulle ha varit den ända rätta åtgärden för att rädda vården i Västernorrland.

Att Landstingets nedrustning i vården inte har med ekonomi att göra står ju helt klart när vi ser hur Landstinget handskas med våra skattemedel, där det slösas på chefer,tjänstemän och konsulter en hit en dit, Nej Landstingstrappan skall städas från toppen för att rädda vården i Västernorrland, nu får det vara slut med Landstingets svek .

Nedläggningen av Rehabmediicin i Härnösand gjord utan etisk bedömning

HSN:s Ordförande Eva Back
HSN:s Ordförande Eva Back
Eva Back HSN:s Ordförande i Landstinget Västernorrland
HSN:s Ordförande i Landstinget Västernorrland Landstingets felaktigheter avlöser varandra vad gäller den av Landstinget så kallade omorganisationen i vården i Västernorrland.Denna gång i och med att man som Eva Back HSN:s Ordförande säger att Landstinget glömd att göra en etisk bedömning före avvecklingen av medicinsk Rehab i Härnösand,alltså inga lonsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser denna gång heller, det är alltså mycket bråttom att få bort kolossen på lerfötter Landstinget och få till en ny huvudman för vården i Västernorrland innan de inkompetenta beslutsfattarna och tjänstemännen i andstinget har kört vården i Västernorrland totalt i botten,. Man måste fråga sig hur rättsväsendet kan anse de fattade besluten gällande Rehabmediicin i Härnösand och Akutverksamheten i Sollefteå skall kunna anses fattade på laglig grund.Nu är det dags att Landsinget omgående försätts i konkurs eller på annat sätt omgående likviideras och omgående läggs ner.Kanske dags för polisanmälan och rättsligt förfarande mot Landstinget i Västernorrland.

Frågor ställda till Landstingsrådet Erik Lövgren och HSN:s ordförande Eva Back

Landstinget verkställer överklagat beslut
Beslutet om Rehabmediicin verkställt trots att ärendet är överklagat
Frågor ställda till Erik Lövgren och Eva Back tror någon att man får något svar ?

Hej Erik Lövgren Eva Back
Ni lovade utveckling av den medicinska rehabiliteringen .Men ni har gjort raka motsatsen genom att avveckla Rehabiliteringsmedicin i Härnösand.
Är Du/Ni medvetna om följande.
a) Landstinget bryter mot lagen genom att inte presentera konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser.
b) Ni har ett hyreskontrakt som löper till 2017- eller om det till och med är 2018 för Rehabmediicin i Härnösand Kontraktsbrott ?
c)Inget nämns om besparingar vid Landstingskansliet. Varför ?
d) Ni diskriminerar unga neurologiskt handikappade och trafikskadade genom att lägga ner Rehabmediicin i Härnösand Hur ser ni på detta ?
e) Beslutet om Rehabmediicin i Härnösand är överklagat Är ni medvetna om detta ?
f) Hur kan ni då tillåta rasering och byggstart av Rehabmedicins lokaler i Härnösand under pågående rättsprocess.
g)Hur är det egentligen med Landstingets juridiska kunskaper vad gäller verkställighet av överklagade beslut?

Andreas Menzel