Stor påse pengar till primärvården i Västernorrland utlovas för 2019, medan spcialistsjukvården går närmare 300 miljoner back

Regionfullmäktige samlad

Enligt Uppgifter i TÅ 2018-11-29 utlovas en stor påse pengar till primärvården i Västernorrland, men opositionen känner stor oro och tror med all rätt att konsekvenserna blir nya besparingar som kommer att drabba länets sjukhus.och därmed även specialistsjukvården.

Vid Regionfullmäktige 2018-11-29 hade politikerna att ta ställning till en budget för 2019 där huvudnummret är en storsatsning på primärvården där det är förslaget är att öka budgetramen för primärvården för 2019 med 30 miljoner och 2020 60 miljoner 2021 till 90 miljoner, dessa satsningar kommer dock att ske på bekostnad av specialistvården, vilket av nmaturliga och förklarliga skäl väcker viss oro eftersom Länets 3 akutsjukhus redan går back med närmare 300 miljoner kronor, en fortsatt nedrustning av specialistsjukvården väcker dock inte bara oro hos opositionen i Landstinget i Västernorrland utan vecker även farhågor hos oss skattebetalare och medborgare, som allt jämt är det som får ta stöten när Landstinget nedrusta vården under förevändningen att man skulle behöva spara, något som vi medborgare,skattebetalare och patienter av förklarliga skäl har svårt att tro på med tanke på det gigantiska slöseriet påkonsulter,chefer,stafetter, dirfektörer och verksamhet som inte har med Landstinget att gö

Glenn Nordlund Landstinget i Västernorrland säger att det inte skulle finnnas några sparkrav på Länets sjukhus för 2019, men med tanke på att specialistvården har ett svart hål på 300 miljoner för 2019, så måste även Glen Nordlund och andra i Landstyingsledningen inse att vi medborhare,skatte-betalare och patienter inte tror på sådana utsagor, då först 4 Akutsjukhus blev 3 och nu har 3 akutsjukhus blivit 2 och frågan är väl vilkken överlevnadschans Örnsköldsviks Akutsjukhus, den medicinska rehabiliteringen med god utvecklingspotential i Härnösand lades ner i Härnöösand under förevändning att den skulle utvecklas, men det är ju inget nytt att Landstinget i Västernorrland tycks lida av allvarlig begreppsförvirring, då man åter en gång svikit oss skattebvetalare och medborgare i Västernorrland genom slå spiken i kistan för så väl Solleffteå Akutsjukhus som den Medicisa Rehabiliteringen det är alltså dags att ta i tu med stafettkostnaderm chefs och direktörskostnader och konsultarvoden i stället för att fortsätta nedrusta vården som man gjort och allt jämt gör. vilket kan få mycket förödande konskvenser för så väl Västernorrland som län som des befolkning, dkall Västernorrland ha en chans att överleva och utvecklas i framtiden så måste Landstinget göra om och göra rätt , alltså sluta skära på vården och i stället skär på annat som inte är så sårbart för medborgarna,alltså skära från toppen .

 

 

Landstinget spar åter på fel sttälle

Allt medan vården ständigt skall spara vilket drabbar så väl patienter som personal, så tycks Landstinget i Västernorrland inte använda sig av samma villkor.
Landstinget i Västernorrland har minst 4-5 tidningar, dessa finns alla på samtliga våningarna , här handlar det om fullt friska människor som gott skulle kunna röra på sig och ta sig till biblioteket i bottenvåningen för att läsa tidningen , som man säkert prenumererar på hemma och därmed borde ha läst innan man beger sig till Landstingets kansli. På Länssjukhuset finns endast en tidning och det är Sundsvalls tidning, vil man läsa något om hemorten får man för det första bege sig ned i centralhallen och för det andra bekosta dessa tidningar själv.
Uppmaning till Landstingsledningen spara rätt spara även ni genom att dra ned på antalet tidningar, pengar som utgörs av betydande summor varje år.