Landstingets ständiga försämringar en besvärlig och kostsam historia för oss patienter.

Sedan primärvården övertog reehabbassängen, så kan vi som behöver nyttja denna verkssamhet inte längre betala i kassan på rehab centrum, utan skall bege oss till vårdcentralen Sundet för att betala och stämpla i våra högkostnadskort, detta innebär en massa besvär för den som redan har det besvärligt och om jag har otur kan det dessutom bli mycket dyrt, om jag skall ta alla besöken på faktura, dels för att man då slår i hop en längre tids behandlingar alltså en rätt bra sidoinkomst för Landstinget i Västernorrland, som därmed borde ha hur mycket pengar som helst före att återställa ordningen i bassängen samt underlätta i stället för försvåra för oss patienter, om Landstinget tror att vi går där för vårat egna höga nöjes skull har ni fel, det handlar i de allra flesta fallen om människor med olika medicinska diagnoser där inga andra behandlingar hjälper och dessutom om människor som många gånger har det kroppsligt besvärligt, så nog borde vi väl kunna kräva någonting tillbaka för all skatt vi betalar. Det är även märkligt att det inte går att få ur Landstinget vad de spar på alla neddragningar, men trägen vinner brukar man säga så åter kräver jag konsekvensbeskrivning samt kostnadsanalys för alla nedläggningar och försämringar vad gäller tillgängligheten i vården inte minst i Härnösand Jag kräver svar från Elisabeth Strömqvist med löfte om att ordningen återställs i reehabbassängen,. Jag säger inte att det var fel att primärvården övertog verksamheten, utan vad jag säger är att Landstinget måste se till att återställa ordningen och därmed underlätta för oss patienter