Busshållplatser i Härnösand plockas bort och ersätts utan information och med sämre tillgänglighet

Hållpalts på Nybrogatan i Härnösand plockades bort utan information

För ett par månader sedan ersattes Hållplatsen vid bostadsområdet Torsvik i Härnösand av en ny hållplats långt bortom resecentrum. Detta har skett utan information och berör också många boende bland annat äldre och funktionshindrade, som använder kollektivtrafiken för att göra sina inköp och nödvändiga ärenden i centrum, att detta beslut har tagits av bilburna starka friska människor är lätt att förstå, ett beslut som tagits med hjälp av satelitkarta och saknar verklighetsförankring och besök vid aktuella busshållplatser. När skall de som beslutar i för många människor viktiga beslut tänka efter före så stora förändringar. När skall vi få se människor i beslutsorganen med bättre verklighetsförankring, har ni som beslutat om dessa förändringar tänkt igenom vad detta får för konsekvenser när vintern och halkan slår till ? Förmodligen inte, vilket är ytterst tråkigt och besynnerligt. SÅ nu är det bara att hoppas att ordningen återställs så att trafiken till Härnösands Centrum åter blir lättillgänglig för alla .

Jag kräver ett snabbt svar från ansvariga för dessa förändringar med löfte om förändringar till det bättre.