Landstinget och Bypolitiken

Allt som rör Landstinget och som inte sker i Sundsvall betraktas av Landstinget som bypolitik. I stället är det ju så att de som värnar om de små enheterna inom vården också värnar om patienten och vårdpersonalen Man måste fråga sig var i ligger bypolitiken i ett sådant tänkande ? det gäller i stället att Landstinget lär sig vad som är rätt och fel och att de lär sig vad vi som medborgare,skattebetalare,patienter och vårdpersonal värdesätter. Det handlar alltså inte om någon bypolitik som Landstinget hävdar.

Landstingskansliet