Dags att städa Landstingstrappan uppifrån och ner

Upprop överlämnat till Landstinget
Upprop överlämnat till Landstinget
Landstingets motivering till nedrustningen i vården är enligt Erik Lövgren och Eva Back Man kan inte göra allt över allt. Men vi som medborgare ställer oss nog frågan, men vad gör man allt över allt vad gäller vården? BB finns på alla tre sjukhus och är en självklar rättighet.
Medicinsk Rehabilitering som vände sig till unga människor de flesta i arbetsför ålder som med goda framgångar rehabiliterades tillbaka till ett värdigt och i många fall tillbaka till arbetslivet, Medicinsk rehabilitering fanns i Härnösand , men med Landstingets och sossarnas oförstånd har nu en stor grupp av människor blivit utan möjlighet till rehabilitering eftersom den medicinska rehabiliteringen skickades i graven av Landstinget i Västernorrland, och därmed kan vi glömma begreppet vård på lika villkor. Villkoren har med Landstingets nedrustning i vården blivit mer olika än någonsin och missgynnar alltså en stor grupp av människor samt att det kommer att bli en kostnadsfördyring för Landstinget eftersom övriga länkar i en redan hårt belastad vårdkedja måste förmodas få en ökad belastning, med ökade kostnader och längre vårdtider som följd .

Det har sagts många gånger förut Landstingstrappan städas från fel håll. den städas nerifrån och upp, dvs patienter missgynnas allt medan chefer och konsulter anställs i Landstinget i stället för att städa trappan uppifrån och ner vilket skulle innebär att man städar bort onödiga chefer och konsulter till förmån för en fungerande vård i Västernorrland och Sverige.

Det märkliga är att de som raserar vården i dag alltså S V och Mp säger sig vara de som värnar om de svaga och sjuka, men så är ju inte fallet i Västernorrland .

Härnösand 2016-10-13

Andreas Menzel