Dags att städa Landstingstrappan från toppen

God morgon Västernorrland och Sverige!
Dags att städa Landstingstrappan från toppen.
Nu får det vara slut med Landstingets lek ved människors liv och hälsa, samtidigt som de kastar ut pengar på fallskärmar politiker och chefer. Landstingets ekonomi är om man går efter hur de slösar på ovan nämnda områden mycket god, och därmed skall all nedrustning i våden omgående stoppas. Dessutom är nedrustningen olaglig, då den saknar så väl konsekvensbeskrivningar om kostnadsanalyser och äventyrar människors lv och hälsa, och besluten om nedläggningarna är överklagade så Landstinget sitt ner i båten ni kan och får inte verkställa besluten
Vi behöver bli många fler som skriver på detta upprop mot Landsingets nedrustning i vården så skriv på alla som värnar om vården i Västernorrland och Sverige och kom i håg att dela omgående tack kopiera länken och lägg den på bekantas och vänners FB Sidor.
Nu skall Landstingtrappan städas från toppen och inte från botten. Dags att avskaffa chefer och minska antalet politiker . DAGS ATT LÄGGA NER LANDTINGET NU

Härnösand 2016-09-22
Andreas Menzel

Upprop överlämnat till Landstinget
Dags att städa Landstingstrappan från toppen