Rekord överbeläggningar i Sundsvall

För att ta oss ur den allvarliga vårdkris som Landstinget i Västernorrland, befinner sig i och som Landstinget genom egen förskyllan åstadkommit, en vårdkris som är mycket allvarlig och djup och som drabbar oss som patienter och vårdanställda är det mycket bråttom att hitta andra driftsformer för vården i Västernorrland ,och därmed skrota Landstinget omgående, då de undanhåller oss medborgare skattebetalare och patienter sanningen om vårdkrisen samt att de undanhåller oss viktiga dokument i form av konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, dokument som inte en enda Landstingsledning varit eller tycks vara kompetenta att skaka fram, bara den senaste veckan hade Landstinget överbeläggningar i Sundsvall, vilket om Socialstyrelse och Arbetsmiljöverke följer sina bestämmelser, skulle kosta Landtinget 100-tusentals kronor i böter, man frågar sig var får då ett konkursmässigt Landsting som Landstinget i Västernorrland måste anses vara dessa pengar i från? Man kan ju inte klä av en naken man.
Dags att skära från toppen och sluta gräva från botten om Västernorrland inter skall komma att bli ett dött skogs län inom kort
Vi medborgare, skattebetalare och patienter tillhörande Landstinget i Västernorrland har fått nog av Landstingets nedrustning i vården kontra lögner om ekonomisk kris i Landstinget.
Den gångna veckan hade Länssjukhuset 47 överbeläggningar och värre blir det när alla Akutfall från Sollefteå körs till Sundsvall, ändå hävdar Landstinget att man har läget under kontroll. 47 överbeläggningar kostar Landstinget drygt 1,4 miljoner i böter med en kostnad på 30 000 kr / felplacerad säng,var får de dessa pengar i från ?

1200px-Sundsvalls_sjukhus 47 överbeläggningar vid Länssjukhuset den gångna veckan