Svar till Sussanne Sjöstedt .

Den rellevanta rågan hade väl avrit för vem är sossepacket relevata? Knapapst för oss medborgare och skattebetalare ,
Ja man kan väl fråga sig för vem våra politiker är till för. Sossarna raserar vården i Västernorrland och Sverige i raketfart ock struntar fullständigt i medborgarna , allt sker på olagliga grunder aoch utan lagliga beslutsunderlag, i stället rusar kostnaderna för stafetter, och överbeläggningar i höjden, detta kallar man god ekonomisk hushållning och illgänglighet, de saknar inte kon förän båsen är tom och inte då heller , dags att få bort kolossen på lerfötter Landstinget och samtidigt få fram politioker som vågar sätta foten i baken sätta syopp och värna om medborgarna ,

 

Politik och demokrati.

God morgon
Slås just av en tanke hoppas fler har fundferat så någon gång.
Vad är det som gör att våra beslutsfattare i Landstinget så kattegorisk kör över medborgarna, medan det är betydlig mlättare att ha me beslutsfattarna i Kommunen att göra.
Landstingspolitiker kör devisen Ångvältsmetoder och går inte att påverka, trots att de har meedborgarnas liv och hälsa i sina hände.
Komunpolitiker handhar även dessa våra skkattepengar de lyssnar, tar till sig och går även oftast att påverka, vad är skillnaden ? Det handllar ju ofta om samma folk som sitter och beslutar fast i 2 olika organ, men med medborgarna i centrum

Fråga angående truttoarer avslogs utan klar motivering

Fråga till Samhällsnämndens ordförande och kommunfullmäktige i Härnösands Kommun.
Dialogen med medborgarna anses å ena sidan viktig, men å andra sidan avslår man väl genomtänkta förslag. Under måndagen fanns ett medborgarförslag på dagordningen vid Kommunfullmäktige sammanträde gällande framkomlighet och framkomligheten över trottoarer på Nybrogatan Brunshusleden.
Lydelsen av förslaget känner alla ledamöter till och som förslagsställare hade jag förväntat mig att få ge min syn på denna fråga, då jag var förberedd på detta.
Någon direkt motivering till avslaget av medborgarförslaget kunde jag inte utläsa, och jag anser att frågan bör tas om så snart så möjligt, då medborgarna måste anses vara det viktigaste ni har, och jag förväntar mig en fortsatt dialog i denna fråga då tillgänglighet, framkomliget och trafiksäkerhet måste tillhöra några av de viktigaste frågorna som våra beslutsfattare har att ta ställning till.
Och är det så att lydelsen i mitt förslag var otydlig önskar jag svar om detta så skall jag förtydliga och kommentera detta bättre

Härnösand 2014-04-28

Med vänlig hälsning

Andreas Menzel