Landstinget och den svenska modellen inget att vara stolt över

Den Svenska modellen innebär nedrustning i vården vilkety är en internationell och nationell skam för Sverige. på 60-talet var Sverige vida känd för en mycket bra vård, inmte minst för personer med Neurologiska sjukdomar och handikapp. I dag nedrustar Landstinget vården i Västernorrland vilket innebär att den Medicinska Rehabiliteringen har havererat,och en stor grupp människor står utan profesionell vård, vilket kommer att kosta Landstinget miljoner ja kanske rent av MIljarder i sjukvårdskostnader, och till kostnaderna kommer att dessa nänniskor med all sannolikkhet kommer att uppta många vårrdplatser under lång tid, eftersom det saknas professionell och specialiserad vård för denna patientgrupp. Den Svenska modellen är ännu en gång en nationell och internationell skam och inget att varea stolt över.

Landstinget med Erik Lövgren i spetsen kör vården i fel färdriktning

Den Svenska modellen inget värt

Den Svenska modellen skall enligt Stefan Löfven utvecklas.
Om den Svenska modellen skall utvecklas vad gäller vården i Sverige och Västernorrland, och utveckling innebär avveckling i likhet med vad som händer med vården i Västernorrland, då är den Svenska modellen en nationell ja till och med en internationell skandal av stora mått och inget att vara stolt över, den Svenska modellen innebär som vi alla med egna ögon kan se att Landstinget Nedrustar vården i raketfart i Västernorrland och Sverige, för Västernorrland innebär nedrustningen att länet inom lort kommer at vara ett dött skogslän där ingen vare sig vågar,vill eller kan bo eftersom Stefan Lövens Regering och Landstinget i Västernorrland med Eva Back och Erik Lövgren i spetsen nedrustar vården i raketfart, vilket innebär inga nya medborgare,inga arbeten oc därmed kan vi snart rulla in trottoarer och stänga all som fortfarande fungerar.
Den svenska modellen är en nationell och internationell skandal och inget att vara stolt över.

Anderas Menzel

Stadsminister Stefan Löfven