Svenska skatteregler inget som gynnar låginkomsttagare.

I Sverige sägs vi alla leva gott och väl. Jo vist gör vi det men inget är så bra att det inte kan bli bättre.
Upptäckte vid min senaste deklaration att jag har pengar att få igen i från Skatten, så jag skriver en kort bilaga till min deklaration som jag lämnade in enligt gällande regler, i denna bilaga försökte jag att förklara att jag önskade mina pengar återbetald omgående, då jag har en mycket låg inkomst i form av sjukbidrag och bostadsbidrag, detta borde ha varit ett enkelt handgrepp för Skatteverket i dagens datoriserade samhälle, men döm om min förvåning när jag i stället får ett kort svar från Skatteverket att för att få pengarna återbetald i förtid skall du ha skatteskulder eller vara registrerad hos Kronofogden för obetalda skulder, jag trodde att skatten var till för att hjälpa folk, men så tycks inte vara fallet, jag vill dock poängtera att detta inte har med folk att göra på det lokala skattekontoret i Härnösand eller på annan ort i Länet utan är ett fel i hela Skattesystemet som snarast måste ses över och åtgärdas för att inte stjälpa människor med låga eller inga inkomster alls att tala om.

E-post med onda avsikter skapar problem

Härnösands Kommun och säkert även andra har den senaste tiden drabbats av en hel del e-post från utlandet och då främst från Asien, där avsikten är att ställa till med problem med servrarna, detta har medfört att spamfiltret aktiverats, vilket får till följd att oskyldiga som använder sin e-post för att skicka viktiga meddelanden och annat arbetsmateriel, där e-poständelsen blandannat är org har fått problem att kommunicera med uppdrtagsgivare och andra. Givetvis är det bra att hög säkerhet råder för att undvika stora och dyra serverkrachar och datahaverier, men det är tråkigt och frustrerande att detta skall behöva drabba oskyldiga, vilket de som skickar sådan post borde tänka på.