Elvy Söderström ny ordförande i Landstingsfullmäktige

Förra Kommunalrådet i Örnsköldsvik Elvy Söderström väljs som vi vet till Landstingsfullmäktiges nye ordförande i Västernorrland. Men hennes egentliga ända uppgift blir väl att städa Landstingtrappan från toppen, och sköta avvecklingsprocessen av Landstinget i Västernorrland. Alltså ingen avundsvärd uppgift, men fullt nödvändig med tanke på hur den nuvarande Landstingsledningen med Landstingsrådet Erik Lövgren och Hsn;s ordförande Eva Back i spetsen har misskött sig och den viktigaste uppgiften som Landstinget skall sköta vården i Västernorrland .
Under hela denna turbulens som rått och råder har vi inte en ända gång hört dem nämna ett ända ljud om hur mycket som skall plockas bort inom Landstingskansliets väggar i förhållande till den stympning man gör av vården i Västernorrland, nog måste detta kallas snedvriden och ensidig debatt och åtgärd i en så viktig fråga som vården utgör för oss medborgare och för att Västernorrland skall kunna leva och utvecklas som län.
Vården i Västernorrland måste ovillkorligen få en annan huvudman
Inte en ända gång har vi heller fått några konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för all nedrustning kontra ökning i Sundsvall.
Nu har Landstinget lekt färdigt med våra liv vår hälsa och våra pengar .
Till sist måste det anses märklig att det blivit tvär tyst i media om Rehabmedicins nedläggning i Härnösand.