Landstingsrådet Erik Lövgren anser den Svenska modellen av vård vara bra,

Erik Lövgren anser den svenska vårdmodellen bra, och anser även att det inte skulle vara rätt lösning at Landstingsledningen avsade sig ansvaret för vården.
Sanningen är ju den att den Svenska modellen inte kan representera den Västernorrländska modellen som går ut på att nedrusta vården totalt och låta människor dö i stället.
Att låta Staten överta ansvaret för våren anser Lövgren inte vara rätt väg att gå. Om Staten övertar vården kan ju kaoset knappast blii värre , eftersom ansvaret då övertas av medborgarna de flesta med förstånd och insikt vilket Landstinget i Västernorrland saknar,och nu är det dags att medborgarna tar i med hårdhandskarna och kräver stopp för all fortsatt nedrustning i vården i Västernorrland och kräver Erik Lövgrens Eva Backs och alla Lakejernas avgång omgående.

Andreas Menzel

Erik Lövgren Landstingsråd Västernorrland