Vad har Landstingets etiska nämnd egentligen för uppgift, och hur sköter de denna uppgift ?

Landstinget Västernorrland

Landstinget har en patientnämnd och etisk nämnd, men vad har de egentligen för funktion med tanke på de kaos som råder i vården ? eller har dessa nämnder upphört att existera med tanke på kaoset i vården, om dessa nämnder skulle sköta sina uppgifter, så borde det ju rimligtvis inte råda något kaos i vården, kanske dags att dessa nämnder skiter sina uppdrag eller upplöses.