Fokus Företagsmässa Härnösand

Fokusmässa Härnösand
Denna helg fredag lördag pågår Företagsmässan Fokus i Härnösand.
Och redan på fredagen var det många som besökte denna mässa som nu har pågått under några år Såväl äldre som nya företag presenterade sina affärsidéer, ett intressant tillfälle att utbyta idéer och erfarenheter med varandra, intressant är det också att se att vi i vårat område kring Härnösand har så många företag såväl äldre som nyare inom många olika bruncher. och redan på mässans första dag var det många nyfikna besökare, mässan pågår även i morgon lördag.
Det finns dock några nackdelar med att förlägga en så pass populär mässa så pass långt från stan och det är att det är besvärligt för den icke bilburne att ta sig fram och tillbaka. Sedan kan det vara ide att se över situationen med trösklar vid tabletterna, dessa trösklar kan göra det något besvärligt för funktionshindrade att ta sig in på toaletten en liten men inte oväsentlig sak som är självklar för de flesta. Jag vill poängtera att detta endast handlar om en fundering tillika önskan att göra det lätt för alla att besöka denna intressanta mässa. Härnäsands Teater vore nog inte helt fel ur tillgänglighetssynpunkt även om ytorna där är mindre men ett centralt läge kan ha stor betydelse för besökarantalet. För den skall ju vara tillgänglig för alla alltså även för icke bilburna. Hoppas att denna mässa får fortsätta då den är ett viktigt forum för utbyte av idéer och tankar.

Årets upplaga av Fokusmässan i Härnösand

Årets upplaga av Fokusmässan har förelagts till Härnösands Arena,en plats utan tillgång till kollektivtrafik och därmed utestänger man många som säkert gärna hade besökt detta intressanta evenemang. Varför inte ha sådana evenemang centralt beläget som tidigare år så att alla även icke bilburna kan ta sig dit? eller är icke bilburna ej påtänkta eller välkomna längre eller har de ansvariga för mässan tecknat avtal med Swebus som kör bussar var 10 eller 20 minut, Knappast? utan nu förutsätts det tydligen att man är bilburen för att besöka detta evenemang. Varför har man tänkt så kortsiktigt när man byggde denna Arena, för även icke bilburna har avsatt skattepengar till detta vansinsbygge, som kostar en massa pengar och ligger ocentralt till och alltså ej går att nå av icke bilburna, vilket utgör en stor grupp i vårat samhälle.