Svar till Lars-Göran Forslund angående folkomröstning i BB-Frågan i Sollefteå

Svar till Lars-Göran Forslund
Folkomröstning är ju en verklig demokratisk process där medborgarna får ge sin syn i för medborgarna viktiga frågor, och eftersom vi har en totalt inkompetent Landstingsledning med Erik Lövgren Eva Back med flera i spetsen, så måste ju rimligtvis Jonny Lundins förslag om folkomröstning anses som det mest demokratiska, Centern hukar inte, utan vill ge folket en chans att visa beslutsfattarna vad som är viktigt förr oss medborgare och skattebetalare, en fungerande vård i hela Västernorrland och Sverige och inte en massa skumraskavtal och svek som Landstinget köret med under många år inte minst vad gäller Sollefteå Akutsjukhus, Härnösands Akutsjukhus, Rehabmedicin i Härnösand och nu försöker man sakta Örnsköldsviks Akutsjukhus, återstår stordrift i Sundsvall, vilket jag hoppas och tror att du inte förespråkar, Centern ser folket som en viktig resurs i samhället och inte som en omöjlighet och hoppas att även du gör det.

Andreas Menzel