Landstingets utlovade satsning på en öka rehabiliteringsvård uteblir i stället satsar man hårt på att löneförhandla med tågboss

Vad har Landstinget med detta att göra ? Det är viktigare att Landstinget tar sitt ansvar i dess huvuduppgift hälso och sjukvården och inte plottrar med en massa annat som inte har med Landstingets verksamhet att göra, och då kan Sverker Ågren med flera företrädare för infrastukturen och sittande i Landstinget tycka och tänka vad ni vill, sköt eran huvudhuppgi8ft hälso och sjulvården och överlåt allt annat som inte har med dessa frågor att göra till annan huvudman, vi skall komma i håg att Landstinget under många år undergrävt sjukvården i Länet inte minst när man slog sönder slutenvården i Härnösand. Sedan finns ett löfte från Landstingsrådet Pär Walberg om att man skulle satsa på rehabiliteringsvården i Västernorrland, av denna satsning har vi inte sett ett dyft. Snarare har denna satsning blivit en rejäl minskning vad gäller bland annat tillgängligheten av Rehabbassängen i Härnösand. Vidare har Landstingets avveckling av slutenvården i Härnösand kommit att innebära att Ambulanspersonal tvingas stå hos en svårt sjuk människa och ringa till länets sjukhus för att höra om de har plats för en patient, vem vinner på detta? i vart fall inte patienten.

Så jag hoppas att de tilltalade närvarar vid torsdagens möte med undertecknad.