Nytt Hotell i Härnäsand ?

Som uppvuxen i Härnösand så tror jag att om hotellallternativet hade presenterats för medborgarna alltså som medborgardialog först och då som ett lågbyggnadsalternativ, alltså med 2 eller maximalt tre våningar vilket hade passat in i stadens övriga miljö så hade hotellplanerna i Härnösand sannolikt inte skapat den debatt och irritation som detta projekt gjort alltså samråd i form av mednorgardialog hade med all sannolikhet kunnat undvika mycket av den irritation som detta projekt tyvärr har skapat i.I presentationen hade behövt ingå en finansieringsplan innehållande projektering framtida drift, underhåll, detta måste vara fullt möjligt med dagens möjligheter att kalkylera. Till sist har 2 av stadens absolut attraktivaste områden Kanaludden och Torsvik varit de platser som varit föreslagna . Varför har man inte sett på andra förslag som funnits