Skärpning Härnösandsbilister

Andreas Menzel, som är handikappad, bor i Härnösand och passerar flera övergångsställen i staden varje dag. Han känner sig nästan aldrig trygg när han ska gå över gatan.

– Det måste visas mer hänsyn i trafiken. Som fotgängare är man helt oskyddad. Jag litar inte på att bilarna ska stanna. Man är beredd på att något kan hända varje gång. Har jag tur klarar jag mig helskinnad, säger han.