Fråga angående truttoarer avslogs utan klar motivering

Fråga till Samhällsnämndens ordförande och kommunfullmäktige i Härnösands Kommun.
Dialogen med medborgarna anses å ena sidan viktig, men å andra sidan avslår man väl genomtänkta förslag. Under måndagen fanns ett medborgarförslag på dagordningen vid Kommunfullmäktige sammanträde gällande framkomlighet och framkomligheten över trottoarer på Nybrogatan Brunshusleden.
Lydelsen av förslaget känner alla ledamöter till och som förslagsställare hade jag förväntat mig att få ge min syn på denna fråga, då jag var förberedd på detta.
Någon direkt motivering till avslaget av medborgarförslaget kunde jag inte utläsa, och jag anser att frågan bör tas om så snart så möjligt, då medborgarna måste anses vara det viktigaste ni har, och jag förväntar mig en fortsatt dialog i denna fråga då tillgänglighet, framkomliget och trafiksäkerhet måste tillhöra några av de viktigaste frågorna som våra beslutsfattare har att ta ställning till.
Och är det så att lydelsen i mitt förslag var otydlig önskar jag svar om detta så skall jag förtydliga och kommentera detta bättre

Härnösand 2014-04-28

Med vänlig hälsning

Andreas Menzel