Funktionshinmdrades kevnadsvillkor sämmre än genomsnittssvenskens

Funktionshindrade har betydligt sämre levnadsvillkor än genomsnittssvensken. En ny rapport visar att deras ekonomi är sämre, utbildningsnivån lägre och förankringen på arbetsmarknaden svagare. – Särskilt utsatta är psykiskt sjuka 20-29-åringar som ofta lever på ekonomiskt bistånd, säger Socialstyrelsens överdirektör Håkan Ceder.

Kommentar till Socialstyrelsens Överdirektör Håkan Ceders inlägg angående funktionshindrade och arbetsmarknaden .

Är detta någonting nytt ? Ja kanske för Socialstyrelsen, men knappas för den breda allmänheten, och det gäller inte bara 20-29 åringar utan gruppen funktionshindrade över lag