Truttoarer i Härnösands Centrum

 

Förbättringar av Avfasningar av trottoarer i Härnösands Centrum

På många ställen saknas avfasningar av trottoarer, så att det skall vara lätt att ta sig fram med hjälpmedel typ rullator med fler hjälpmedel, som exempel kan nämnas Nybrogatan, Storgatan, Stadsparken, Västra Kyrkogatan, och med tanke på att det skall vara lätt för alla att ta sig fram så är det av vikt att snara åtgärder vidtas för att göra det så lätt så möjligt för funktionshindrade att ta sig fram är det av största vikt och värde att önskemålen om förbättringar av trottoarer i Härnösands Centrum vidas snarast möjligt. Tacksam för svar och fortlöpande information i frågan Härnösand 2017-09-19

Vänliga hälsningar

Andreas Menzel