Landstingets Glen Nordlund vill avsluta okupationen av Solefteå Akutsjukhus

 Politikerna har tröttnat och vill avsluta okupationen i Sollefteå , som en av många aktiva för en fungerande vård, kan jag bara konstatera att det som sker i Ådalen och då även i Härnösand är självförskyllt av våra politiker i Landstinget Västernorrland,de har vid flera tillfällen kört över medborgarna och, därmed skapat den mur som nu tycks irritera blandanant Glen Nordlund som vill avsluta okupationen i Sollefteå, hoppas att Sollefteås okupanter förtsätter sin kamp , coch jag hade önskat samm kampvilja och stridslystenhet vad gäller Härnösands Akutsjukhus och nu senast den medicinska Rehabiliteringen, som i likhet med alll annan nedrustning skett utan giltiga beslutsunderlag i form av konsekvensbeskkrivningar och kostnadsanalyse, 2 totalt okända begrepp i Landstingsvärlden, oxh att nedrustningen i vården ej är ekonomiskt betingade har vi ju fått bevis på hur många gånger som helst med tanke på alla skandalavtal med konsulter,stafetter, direktörer, så de som hat tätt att vara trötta och less är vi medborgare och skattebetalare i Väästernorrland, som tvingas aceptera den ena politiska lögnen efter den andra .

Glen Nordlund finns inte ens med i de beslutande leden i Landstinget oich borde därför skynmdsamt dra sig tillbaka och hålla tyst