Handeln i Härnösand

Hur tänker Härnösandsborna egentligen ? Tänker de som är bilburna bara på sig själva ?, och tänker de inte på miljö när de sätter sig och blåser till det som tycks vara Härnösands Mecka Nummer ett Birsta city? Härnösandsborna klagar att det inte finns några affärer i Härnösand, men vad gör de för att rädda handeln i Härnösand? Ja rakt ingenting, de som är bilburna ser det som en utflykt, men saknar man bil och körkort, är den utveckling som nu tycks drabba Härnösand att betrakta som en sto fara för handeln i Härnösand i framtiden, skall soppan verkligen behöva kosta 30 40 ja rent av 50 kr litern innan dessa lämmeltåg till detta eländes Birsta City slutar ?

Lindex i Härnösand lägger ner 

Härnösands Handelsområde Ankaret en sakta död för handeln i centrum

Sedan något år har Härnösand ett liknande handelsområde som Birsta i Sundsvall fast i mindre skala, detta handelsområde heter i dag Annkaret ett namn som nog ingen vet varifrån det kommer. Hade varit bättre att döpa det till de förslag som undertecknad hade nämligen Stora olyckan, för olycka är precis vad stora handelsområden är för handeln i innerstäderna, då stora handelsområden just på grund av des storlek läggs utanför stadskärnan så även i Härnösand , och frågan är väl hur länge vi har någon stadskärna kvar att tala om, nu säger säkert vissa å nej inte denne bakåtsträvare, bakåtsträvare är nämligen vad klarsynta människor bruka kallas för, men faktum är att just Birsta i Sundsvall har haft och har problem med att affärer försvinner, nej låt småskaligheten leva och växa och ge därmed de små städerna en chans till överlevnad.