Härnösands teater kulturpalats nr 1 även i framtiden

Som medborgare, skattebetalare och sann teatervän ser jag med oro på vad som händer med kullturevenemangen i Härnösand, sedan Härnösands Arena invigdes för något år sedan.
Tidigare var Härnösands teater den självklara centralt belägna platsen för julshower och alla andra kulturella evenemang, nu har Härnösands Kommun dragit på sig ytterligare en kostnadsbelastning i Härnösands Arena, dit man nu tycks förlägga fler och fler arrangemang. Dock är det undertecknads förhoppning att Härnösands Arena på inga villkor får ersätta Härnösands Teater med des centrala och lättillgängliga läge och ljusa och trevliga lokaler.
Om det visar sig att Härnösands Arena skulle bli en ekonomisk belastning för Härnösands Kommun så är det Härnösands Arena som skall avyttras, men som sann teatervän hoppas jag att Härnösands Arena aldrig kommer att ersätta Härnösands Teater. Alltså värna om Härnösands Teater och låt detta få förbli Härnösands Kulturmötesplats nr 1 i Härnösand även framledes.

Härnösands Arena ett hot mot Härnösands teater ?