Framtidsdag annordnades i Härnösand under lördagen

Vad bra!
Frågan är bara om vi har någon framtid att tro på i Härnösand, då allt tycks försvinna till Sundsvall, utan att vi i Härnösand eller våra beslutsfattare i Härnösand tycks ha den minsta möjlighet till påverkan, för ju mera som försvinner des lättare tycks det bli att roffa åt sig ännu mera, må vi hoppas att Länsstyrelsen med residens, blir kvar så att vi åtminstone får behålla statutsen av residensstad.
Tyvärr och fruktansvärt tråkigt så kunde vi ju konstatera att Miun trots ihärdiga protester med ett protestmöte i Sambiblioteket fyllt till bristningsgränsen inte tycktes röra Miuns rektor Anders Söderholm i ryggen, en skam som går på torran land. En lika stor skam må väl ha varit när förre Stadsministern och hedersdoktorn Torbjörn Fälldin lämnade igen sin doktorshatt, stav och ring, detta måste ju ändå ha lett till eftertanke hos de som satt i Stockholm och fattade detta urkorkade beslut om att lägga ned det av Studenterna bäst rankade Campus i Sverige.
Nej Bort med hela Miun Ledningen och avsked på grått papper utan avgångsvederlag eller fallskärm för Miuns rektor Anders Söderholm. Och styrelse är det ända som gäller för samt ett återupprättande av Campus i Härnösand är det ända som gäller, Vi har hittills aldrig sett att centraliserad verksamhet vare sig har blivit kostnadseffektivare eller ur verksamhetssynpunkt blivit effektivare eller gynnat den enskilde så kommer inte heller att bli med Miun i framtiden.