Härnösands Summer Opera Academy

Mellan den 8 och 20 Juli pågår Härnösands Summer Opera Academy, och bland annat har ett flertal mycket intressanta konserter med gästsolister från bland annat Tyskland hållits, men även elever från skolan har deltagit i konserterna som varit mycket intressanta och haft många spanade inslag., och i morgon lördag avslutas denna sommarakademi med en konsert i Härnösands domkyrka där samtliga geltagarna deltar.
Jag /Vi som varit på de flesta av konserterna vill med dessa rader tacka alla medverkanden för ett par mycket intressanta dagar med måna intressanta konserter av mycket hög klass för våran lilla stad.