Hej Härnösand! Hur kommer hälso och sjukvården att utvecklas ?

I Kväll anordnar Landsstinget i Västernorrland ett möte på Paraden i Härnösand, med överskriften. Hur kommer hälso och sjukvården att vidareutvecklas. Landstingets begrepp utveckling handlar ju som vi alla vet om en ständig avveckling och nedrustning, under ständigt samma förutsatter,nämligen att ekonomin inte går i hop, man måste dock fråga sig hur det kan komma sig att trots Landstingets ständiga nedrustning i vården så går de med allt store underskott. Du som värnar om vården i Västernorrland uppmanas för det första att gå på detta möte och för det andra skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården, då är du med och påverkar en möjlig utveckling.http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Härnösand 2014-05-06

Andreas Menzel