Privata hemtjänstföretag förlorar avtal.

När jag läste detta fick jag hicka och ringde genast upp de företag Modern Omsorg som jag anlitar men de har så vitt jag förstått inte drabbats, men varför skall vi som behöver dessa tjänster få denna information via massmedia ?. Hur många onödiga telefonsamtal kommer inte detta att innebära för den enskilde, med en förmodad betydande ökad arbetsbelastning för dessa företag ? Utförare.