Rekordstora skillander mellan de politiska blocken

Rekordstora skillnader mellan de politiska blocken , och man frågar sig vad detta kommer att innebära vid höstens val, som kan bli en rysare. Om vi tittar lite på vad som hänt under den senaste mandatperioden, så fick vi en fortsatt borgerlig majoritet i riksgäld och regering, ser vi på Landstinget i Västernorrland ´så byttes den socialistiska majoriteten till en borgerlig, efter att Sossarna slog sönder hela slutenvården i Västernorrland med ständiga överbeläggningar som följd. Den nya borgerliga Landstingsmajoriteten i Västernorrland traskar dock på i den gamla socialistiska majoriteten genom att slå sönder det vi alla värnar om och vill ha, alltså en fungerande vård och frågan är vad man skall rösta på i Landstinget o Västernorrland vid höstens val i synnerhet nu när det parti sjukvårdspariet som man hade en liten förhoppning till har meddelat att man inte tänker ställa upp i höstens Landstingsval. Ett är säkert vi måste få en majoritet i alla leden som värnar om folket,oavsett politisk färg