Landstinget hotas att betala miljonböter

Landstinget i Västernorrland döms att betala en miljon kronor i böter för dålig arbetsmiljö vid Länssjukhuset i Härnösand Sundsvall, ett bötesbelopp som enligt arbetsmiljöverket kunde ha varit dubbelt upp, och frågan är varför Arbetsmiljöverket inte utdömde det dubbla beloppet, då det handlar om sjukvårdspersonalens arbetsmiljö och i förlängningen om patienternas säkerhet, och vem ser till att Landstinget verkligen betalar de utdömda böterna, och var får ett konkursmässigt Landsting pengar i från till att betala böterna? För av alla nedläggningarna inom vården att döma så kan ju Landstinget inte anses vara annat än konkursmässiga så till Pär Walberg och Kompani se till att snarast lämna in konkursansökan till kronofogden så att vi kan få någon ordning på vården i Västernporrland och Härnösand under en  annan organissation än kolossen på lerfötter Landstinget. Vem tror ni i Landstingsledningen vill arbeta i vården i framtiden under de allt jämt försämrade villkoren för en beundransvärd personal, och vem av er beslutsfattare tänker på arbetsmiljön för personalen och säkerheten för oss som medborgare och patienter ?och återigen gör jag ett försöka att kräva svar från Pär Walberg  Var finns konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för all rasering inom vården.

 

Svara Pär Walberg