Hot får aldrig accepteras

Hot mot politiker får aldrig accepteras. Hot skall inte accepteras över huvudtaget Men vad gäller våra beslutsfattare i Landstinget så kör de eget race ,och struntar i medborgarna allt mer, vilket leder till upprördhet och uppgivenhet, vilket des värre kan leda till sådana situationer .
Landstingets politiker och tjänstemän måste lära sig att lyssna på folket. De måste även vara beredda att ändra kurs när folkopinionen kräver det, på så vis kan man undvika mycket obehag och vinna folkets förtroende, en som Landstinget i Västernorrland har gjort och alltjämt gör med vården alltså nedrustar samtidigt som det satsas på chefer konsulte reser och mycket annat som inte rimmar med Landstingets sparkrav , så tvingas man nog acceptera folkets irritation.
Ett gott råd till våra beslutsfattare i Landstinget. Gör OM Gör rätt Börja lyssna på folket och gör det folket vill, och påstå inte att ni gör allt över allt vad gäller vården . Vad gäller vården i Västernorrland nedrustar ni i raketfart sviker era löften och struntar i medborgarna. Det vinner ni inga röster på, vilket parti ni än tillhör.
Landstingets tid är förbi eftersom vården inte minst i Västernorland har totalhavererat i det närmaste, och detta trots löfte om utveckling, men vi vet att Medicinsk Rehab är i Härnösand är ett minne blott och Akuten i Sollefteå är en tidsfråga om Landstinget får som de vill. Må vi hopas att domstolarna omprövar fattat beslut om Rehab medicin och Sollefteå Akuten och river upp beslutet.
Härnösand 2016-09-20

Andreas Menzel