Hyrläkare svenska vårdens stora fiasko

Systemet med hyrläkare ett dyrt fiasko ja så lyder överskriften på detta inlägg, det är inte bara ett dyrt fiasko utan ställer även till med problem för oss medborgare och patienter, eftersom dessa stafetter/hyrläkare tjänstgör någon vecka här och någon vecka där, vilket innebär att om man som patient tvingas söka för samma problem flera gånger så tvingas man dra sjukdomsbilden lika många gånger som man byter läkare, för Västernorrlands del accelererar problemet med hyrläkare i takt med att Landstinget nedrustar i vården och allt fler läkare men även sjuksköterskor lämnar Landstinget iu Västernorrland, till följd av omänskliga arbetsvillkor, något som drabbar oss som patienter och medborgare, där till tillkommer att detta är mycket kostsamt för Landstinget/Landstingen, om Landstinget i i stället skulle tillhandahålla en fungerande vård med fast personal, skulle man trygga vården för patienterna och med stor sannolikhet kunna spara miljonbelopp varje år och därmed också, det är alltså dags att Landstinget omger sig med kunnigt folk som förstår problemen i vården, allt för att trygga vården för patienterna,och samtidigt trygga arbetsmiljön för de vårdanställda, det är alltså oerhört bråttom att stoppa nedrustningen i vården innan V Västernorrland är ett avfolkat skogslän, där ingen vill bo eftersom en av de viktigaste byggstenarna i ett fungerande samhälle håller på att rasa i hop som ett kort hus.
Jag har sagt det tidigare och säger det åter igen städa Landstingstrappan från toppen så spar Landstinget pengar och räddar vården i Västernorrland