Hyrläkare och hyrsköterskor kostar Landstinget i Västernorrland 500 miljoner

Hyrläkare och hyrsköterskor kostar Landstinget i Västernorrland 500 miljoner kr i år och får bannor vid Landstingets regionfullmäktige sammanträde i dag, men när skall Landstingets regionfullmäktige med Regionrådet Erik Lövgren och HSN:s ordförande Eva Back få de bannor som de med all rätt skall ha för all nedrustning oi vården och de svek mot medborgarna som denna nedrustning medfört. Dessutom är ju all nedrustning i vården i Västernorrland fattade på felaktiga och olagliga grunder då det allt jämt saknas såväl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser,vidare talas det aldrig om att skära i Landstingstoppen, där söks det direktörer ,och chefer som kostar miljoner varje år, vidare har Landstinget för länge sedan kommit till den punkt där man för länge sedan svikit sina löften, löftena var 3 akutsjukhus och utvecklad medicinsk rehabilitering, 3 akutsjukhus har blivit 2 Sundsvall och Örnsköldsvik, och den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland har slagits i spillror genom en inkompetent Landstingsledning med Erik Lövgren Eva Back och en lika inkompetent Landstingsdirektör och Regimentation, som kostar oss skattebetalare, medborgare och patienter miljonbelopp varje år, det har sedan länge sagts att Landstings Trappan måste städas från toppen, något som aldrig tycks gå in i hjärnorna hos våra beslutsfattare, man frågar sig hur de städar sina egna hem? kanske kastar de skiten uppåt istället för att slänga ner den och sedan torka upp den, tråkigt nog är det ett år till valet, vilket nog måste anses utgöra ett ödes år vad gäller vården i Västernorrland och alla svikna löften, hoppas bara att alla Västerlänningar kommer i håg vårdslakten 2015-2017 till valet i september 2018, då Landstingstrappan på allvar skall städa från toppen, fast att återställa allt som raserats utan giltiga beslutsunderlag och utan hänsyn till opinionen torde bli svårt om inte omöjligt, om inga alternativa lösningar till den misslyckade Landsortstidningens beslut presenteras omgående.
Att Landstinget måste ha hyrläkare är en betungande kostnad för oss skattebetalare och medborgare, men måste se som en klar följd av nedrustningen i vården och den därmed förbundna personalflykten från vården i Västernorrland.