Information till våra beslutsfattare i Kommunfullmäktige i Härnösand om stipendier och fonder

Infomation till beslutsfattarna i Kommunfullmäktige
Måndagens Kommunfullmäktige i Härnösand inleddes med att Andreas Menzel informerar Kommunfullmäktige om Stipendier och Fonder i Härnösands Kommun som vänder sig till Barn Ungdom Handikappade Sjuka Äldre
Har just hållit ett informationsanförande i Kommunfullmäktige i Härnösand om mitt uppdrag i Härnösands Kommun med Stipendier och Fonder, ett mycket angeläget ärende och som jag uppfattade också uppskattat av våra beslutsfattare, gäller att göra det mesta och bästa möjliga när tiden är kort .