Referatet från Kommunfullmäktige i Härnösand

Information till alla som läste artikeln med bilden på mig från Kommunfullmäktigesammanträdet nu i Februari.
Ni som läst referatet från Kommunfullmäktige i Härnösand nu i februari, hajade säkert till och frågade er. vad han alltså jag har med Hästsportarenan att göra ? Svaret är att mitt ärende var att informera om stipendier och Fonder i Härnösands Kommun och att jag inte har med frågan om Hästsportarenan att göra
Med vänlig hälsning

Andreas Menzel

Infomation till beslutsfattarna i Kommunfullmäktige
Andreas Menzel informerar Kommunfullmäktige om Stipendier och Fonder i Härnösands Kommun