Vad vill Landstinget med vården i Västernorrland ?

Per Wahlberg frågar Vad SD vill med sjukvården i Västernorrland. Och

Landstinget spelar Ryssk Roulette med människoliv
HSN:s Ordförande Eva Back
vi medborgare frågar oss vad vill Landstinget oavsett parti med sjukvården i Västernorrland? Inget parti har ju direkt visat att man tar avstånd från Landstingets nedrustning Varför? Är man rädd för partipiskan eller för medborgarna? Är det för medborgarna ni är rädda så är det nog en befogad oro eftersom det är oss medborgare ni enligt erat uppdrag är skyldiga att serva med fungerande vård i Västernorrland, en vård som numera måste anses ha total kollapsat.

Stoppa Landstingets nedrustning i vården

Uppmaning till alla som värnar om en fungerande vård i Sverige och Västernorrland.Vården i Västernorrland har sedan lång tid mycket svåra problems med överbeläggningar, inte minst vid länssjukhuset i Sundsvall. Vilket påverkar Sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå och som alltså drabbar oss som patienter och medborgare på så vis att vi till följd av överbeläggningar tvingas ligga i korridorer, sköljrum och i andra för vård ej avsedda utrymmen. Samtidigt som personalen gör sitt yttersta för att alla patienter skall få så bra vård så möjligt, men ekvationen överbeläggning i kombination med minskad personal gör att patientsäkerheten äventyras och vårdkvalliten starkt riskerar att försämras, denna ekvation går helt enkelt inte i hop.Vi som medborgare måste alltså fortsätta att protestera och kräva ett stopp för fortsatt nedrustning av vården det är våran rätt tillika skyldighet och jag hoppas att alla som värnar om en fungerande vård i Sverige och Västernorrland omgående skriver på uppropet stoppa nedrustningen i vården, då en fortsatt nedrustning drabbar de svagaste och sjukaste värst, detta kan vi inte acceptera, till sist skall vi komma i håg att all nedrustning sker utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys, vilket måste anses olagligt då det handlar om skattepengar alltså medborgarnas pengar, därför måste vi kräva ett omedelbart stopp för en fortsatt nedrustning av den Svenska och Västernorrländska Sjukvården.

Återupprätta Härnösands Sjukhus och slipp dyra böter vilket är slöseri med våra skattepengar och slipp onödigt långa transporter, vilket skonar såväl patienter som miljön.

Till uppropet http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Andreas Menzel

Kaoset i vården
Kaoset i vården