När skall landstinget i Västernorrland få ordning på vårdkaoset ?

Kaoset i vården måste stoppas.

Åkte för en tid sedan in i Sundsvall, med vad jag själv kände shuntkrångel  där vart  jag liggande i flera dagar då Ambulanser inte får köra direkt till Umeå jag fick även besked från läkare att jag Vårdkaoset i Västernorrlandkunde välja mellan att ligga kvar i Sundsvall eller åka hem i avvaktan på kallelse till Neurokirurgen i Umeå. Skall jag som patient verkligen behöva ta ställning till att antingen åka hem eller ligga kvar på sjukhus när jag mår riktigt dåligt och hur kan jag förhindra liknande situation i framtiden ? Vad gäller skallskador Shuntkrångel borde det vara självklart att jag som patient inte blir liggande på fel sjukhus och inte heller skall behöva ta ställning till om jag vill ligga kvar på sjukhus eller åka hem, denna ställning skall kunna tas på ett snabbt och professionellt sätt av läkare , tyvärr måste jag nog konstatera att vården i Västernorrland snart har nått bottennappet Låg också på överbeläggning, vilket innebar sängplats vid vägg i korridor i avvaktan på plats på sal, och jag frågar mig när skall Landstinget få ordning på rådande vårdkaos, ett kaos som sliter på såväl patienter som personal och som kostar Landstinget i Västernorrland miljonbelopp varje år pengar som kan användas på bättre sätt genom att tillhandahålla en human vård för patienterna. Nej nu är det mer än hög tid att stoppa nedrustningen i vården, och jag kräver svar från Landstingsrådet Elisabet Strömqvist hur och när Landstinget tänker få ordning på kaoset i vården http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_vardenn .

 

 

Kaoset inom vården

Svar till Pär Walberg

Herr Walberg säger att de senaste årens sjukhusreformer har lett till en del kaos.Ja inte bara en del utan ett totalt kaos som drabbar de mest behövande och personalen omänskligt hårt, de vårdbehövande i den mening att de tvingas till onödigt långa väntetider i vården och personalen på grund av en omänsklig arbetsbelastning, och gång på annan har undertecknad ställt frågan till herr Walberg när den utlovade utvecklingen av vården skall påbörjas, men ännu så länge saknar jag svar på denna och många frågor om konsekvensbeskrivning och kostnadsanalyser om allt som har raserats inom vården de senaste åren, jag tänker då först och främst av den stora raseringen som påbörjades av sossarna och sedan har fortsatt med det borgerliga Landstingsstyret, så nu kräver jag svar av Herr Valberg vad tänker ni göra åt kaoset inom vården för att säkerställa en god och säker vård för patienterna och en god arbetsmiljö för sjukvårdspersonalen