Lättillgänglig kommunikation en mänsklig rätt för alla

Vem har beslutat att ta bort telefonen för sjukresor på Rehabcentrum i Härnösand och varför? Det var väl som vanligt någon politiker eller tjänsteman/Kvinna på Landstinget eller Länstrafiken, dit samtränas räknas, så om en patient behöver få kontakt med Samtrans är denne tvungen att se till att ha mobiltelefon i fickan, eller bege sig till f.d. Härnösands Sjukhus Centralhall där det fortfarande finns en direkttelefon till Samtrans, och med tanke på att väntetiden på svar är rätt långa och det även händer att beställda bilar uteblir så är det undertecknads och många fleras förhoppning att direkttelefonen som funnits på Rehabcentrum i Härnösand snarast återställs, för att göra det lättare för oroliga patienter att komma i kontakt med Samtrans när väntetiden på beställd bil dröjer för länge, inte minst med tanke på att de som befinner sig på Rehabcentrum och varmvattenbassängen oftast har svårt att förflytta sig. Här kan man verkligen tala om att snålhet bedrar vishet, utan hänsyn till de det drabbar.

Är inte alla berättigade till så lättillgänglig kommunikation så möjligt?

Detta beslut har väl som vanligt fattats av bilburna full friska starka och rörelsefria människor, utan hänsyn till de det drabbar.

Jag kräver omgående svar från ansvariga var denna telefon tagit vägen och varför den plockats bort.