Kompetenta ambulanssjukvårdare sägs upp ?

Enligt uppgifter i tidningen Ångermanland lördag den 2014-08-24 följer ambulansförbundet med oro Landstinget i Västernorrlads agerande i utfasning av ambulanssjukvårdstjänster och enligt ambulansförbundet framstår beslutet som förhastat, vilket är helt klart att så måste bedömmas vara fallet eftersom de som arbetar inom ambulanssjukvården alltid har besuttit en kompetens som ingen av våra beslutsfattare nu förr eller senare har eller någonsin kommer att besitta. man kan ju fråga sig hur Landstinget i Västernorrland törs tillåta sig dylika fadäser strax före ett val. Och varför ställdes inte dessa krav redan när Härnösands sjukhus lades ned, bara ett av många exempel på hur Landstinget far fram emot oss medborgare.
Hur Socialstyrelsen tänker Socialstyrelsen och ansvariga politiker lösa denna fråga, då en sådan utbildning säkert tar mer än tre månader att utbilda ambulanssjukvårdare till sjuksköterskor, och vad händer med ambulanssjukvården i Västernorrland och övriga Sverige där befintliga ambulanssjukvårdare kanske inte hunnit få sjuksköterska behörigheten ? och till sist undrar jag hur Landstinget kan uttala ett sådant krav strax före ett val ?
Att det skall ställas höga krav på ambulanssjukvården är helt rätt, neon kraven får inte ställas så att oro och frågetecken uppstår hos medborgarna, vad som händer med ambulanssjukvården efter 1 Januari 2015.Kräver omgående svar från ansvariga politiker i Landstinget i Västernorrland.

Kompetenta ambulanssjukvårdare sägs upp