Bankerna och kontanthanteringen

Vi hanterar ej kontanter
Vi hanterar ej kontanter
Allt oftare händer det att bankerna saknar kontanter, detta trots att Reksbankschef Stefan Ingves för kort tid klart utryckt att kontanterna skall finnas kvar, och man måste fråga sig vad som håller på att hända med Sveriges kontanthantering. Vi skall komma i håg att det finns många äldre som inte har bankomatkort, det finns vidare många människor, som av olika skäl inte kan eller får inneha bankomatkort., men de får hantera mindre summor kontanter, skall nu dessa grupper lämnas utan möjlighet att göra sina nödvändiga inköp på grund av att en hög herrar och damer sitter och bestämmer om att kontanthanteringen skall upphöra, samtidigt som det trycks nya sedlar, vad skall vi med de nya sedlarna till när bankerna tydligen skall upphöra med kontanthanteringen, och vad skall bankerna göra i framtiden ?
Det är dags att Sveriges Riksbankschef snarast uttalar sig om hur framtidens penninghantering skall skötas så att alla även fortsättningsvis kan sköta sina affärer om små eller stora spelar ingen roll.

Kontanthanteringen snart ett minne blott ?

Fråga till bankledningarna i Sverige och Härnösand
Kontanthanteringen på bankerna snart ett minne blott ?
Var häromdagen inne på Handelsbanken för att beställa valuta.
Jag lade ’fram mitt ärende och får då till svar att banken egentliggen inte längre
tillhandahåller denna service längre. Utan jag skulle ta detta ärende via bankomaten,
där man numera tydligen kan välja vilken valuta man vill köpa. Men eftersom valutaköp innebär
att man behöver kunna göra omräkningar och ett som annat så undrade jag om inte banken kunde
hjälpa mig som bankkund att beställa önskad valuta, varpå ett vänligt svar blev att vi kan göra ett undantag denna gång, man frågar sig vilken bakens uppgift är eller blir om man inte längre kan serva kunderna med kontanter, undantaget måste vara att behöva använda bankomater, undantaget skall inte vara att bli betjänad vid disk, tänk på alla äldre och i vissa fall handikappade som sköter sina bankärenden själv men av en eller annan anledning inte innehar något bankomatkort var skall dessa vända sig med sina bakärenden och hur skall de komma åt kontanter i framtiden ? Tacksam för svar..